Monday, October 10, 2011

SMS בס"ד איך זה עובד.(icon) לחץ על כפתור האפליקצייה

  
:עתה נפתח מסך לכתיבת ההודעה
בשדה " שלח אל" ביכולתך להקליד מספר טלפון נייד, או לבחור איש קשר מרשימת אנשי הקשר בטלפון שלך
:על יד לחיצה על הכפתור

.בשדה "הודעה" יש לכתוב את הודעת הטקסט כרגיל
. בסיום יש ללחוץ על כפתור שלח הודעה
.וכך נראת ההודעה במכשיר הטלפון הנייד אליו נשלחה ההודעה
.רוצים למחוק ? מעכשיו זה אפשרי וזה כשר


בס"ד SMS

אפליקציית האנדרואיד החדשה בס"ד SMS מאפשרת לראשונה לשלוח SMS כשר.

האפליקצייה ניתנת  להורדה חינם !!!

כל הודעה שתישלח ,יתווסף לה אוטומטית הביטוי בס"ד (בְּסִיעַתָא דִּשְׁמַיָּא).

הביטוי מופיע אוטומטית בתחילת ההודעה.
בדרך זו מקבל ההודעה יוכל למחוק אותה ללא כל חשש הלכתי.

הסבר קצר על בס"ד :
.."הסיבה לתפוצתו הרבה יותר של הביטוי בס"ד בתקופה האחרונה, היא בעקבות דיונים הלכתיים שהיו בשנים האחרונות שלפי מסקנות חלקם יש איסור למחוק או להשליך מסמך כלשהו שבו רשום הביטוי ב"ה. על מנת לצאת מבעיה זו, רבים עברו לכתוב את הביטוי המקביל בס"ד שלא מוזכרת בו האות ה' הרומזת לאל, ולפיכך דף שעליו רשום בס"ד אינו חייב בגניזה לכל הדעות וניתן להשליך אותו לפח... "

מקורות נוספים:
בס"ד - ויקיפדיה.
בס"ד - מילון השפה העברית.
איך זה עובד ?

Follow @Basad_SMS